Budovy

From Rival Regions Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Buildings and the translation is 100% complete.

Other languages:
العربية • ‎Čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎Español • ‎français • ‎Հայերեն • ‎Italiano • ‎Lietuvių • ‎Polski • ‎Português • ‎Português do Brasil • ‎Română • ‎Русский • ‎slovenčina • ‎Shqip • ‎српски / srpski • ‎Türkçe • ‎Українська • ‎中文

Budovy jsou nejdůležitější věcí v regionu. Mají velký vliv na život hráče.

Vojenská akademie (VA)

Tato budova má vliv na poškození ve válkách: čím vyšší je úroveň, tím větší škody budou přiděleny útočné straně v pozemních a mořských válkách. Vojenská akademie má také vliv na škody způsobené zbraněmi ve válkách. Každý hráč může vybudovat VA ve svém regionu, ale existují některá omezení:

  • Musíte se nacházet ve svém regionu s bydlištěm
  • Vaše úroveň musí být vyšší než 40

Každý hráč může stavět VA pouze jednou denně (v 19:00 hodin je reset). Úroveň VA se počítá jako součet všech vylepšení za posledních 14 dní. To umožňuje zabránit nekonečné akumulaci.

Nemocnice

Každá budova s ​​výjimkou VA je vybudována přes zákony v parlamentu a stojí nějaké zdroje z [Budgets|rozpočtu]]. Každý typ budovy má vlastní cenu. Úroveň nemocnice ovlivňuje index zdraví v regionu. Už víte, že rychlost obnovy energie závisí na tomto indexu.


Vojenská základna

Vojenský index závisí na úrovni vojenské základny vaše poškození ve válkách závisí právě na tomto indexu. Už víte, že každý typ [[Storage| zbraně] má své poškození, vojenská základna s dalšími vlivy, jako jsou bonusy mohou toto poškození zvýšit. Pro více informací - vzorec poškození.


Škola

Tato stavba jako index vzdělání určuje rychlost učení nových dovedností.


Raketový systém

Tato budova snižuje škody ve válkách v případě, že obranná úroveň raketového systému je vyšší než úroveň útočníkova sytému.

Zohledňuje se pouze rozdíl 300 bodů nebo méně, například: útočná oblast má úroveň raketového systému 1000, bránící regionální úroveň 1350. V takovém případě bude snížení poškození útočící strany stejné, jako při obraně regionu, která je 1300.

Pro více informací se podívejte na vzorec poškození.


Přístav

Tato budova může být postavena pouze v oblasti s přístupem k moři. Stejně jako raketový systém, může snížit poškození útočících stran v námořní bitvě.


Elektrárna

Tato budova poskytuje oblastem nebo státu elektřinu, která je potřebná k napájení dalších budov. Můžete vidět Výstup elektrárny na stránce státu. V případě nedostatku energie budou všechny budovy ve státě / samostatném regionu pracovat s penalizací.

Například pokud státní budovy vyžadují 10 000 MW, ale výkon elektrárny je pouze 5 000 MW, všechny budovy v tomto stavu budou pracovat na 50%, s výjimkou VA a elektrárny.


Kosmodrom

Tato budova určuje čas potřebný k cestování na Měsíc a zpět.


Letiště

Snižuje (na rozdíl od raketového systému) útočné straně poškození v pozemních válkách v případě kladného rozdílu letištních úrovní. Stejně jako u raketových systémů se bere v úvahu pouze rozdíly až do 300 bodů. Pro více informací se podívejte na vzorec poškození.


Letiště také urychluje cestu a snižuje náklady na dodání zbraní a předmětů, když je darujete. Může být postaveno pouze na Zemi.


Doplňovací stanice

Může být postavena pouze na Měsíci. Stejně jako letiště, urychluje cestování a snižuje náklady na doručení.


Fond domu

Určuje index vývoje regionu. Samostatný z hlediska elektřiny a nemá žádný vliv na počáteční poškození a index 11.


Soukromé budovy

Každý hráč si může postavit svou vlastní budovu. Chcete-li vytvořit svůj dům, klikněte na + v blízkosti ikony budovy ve vašem profilu (pod vaším profilem).

V hře máte pouze jeden dům. Můžete začít budovat svůj dům pouze v oblasti bydliště.

Nejvyšší úroveň těchto budov je omezena na 99.

V případě porážky v pozemní válce se každý dům v této oblasti sníží o 10%. V případě přemístění ztratí 5%.

Úroveň domů zvyšuje kapacitu skladu a snižuje čas potřebný k získání nových dovedností.

Náklady na soukromé domy

Až do úrovně 10 budete potřebovat:

Úroveň * 1 zlato

Úroveň *200.000.000 $

Úroveň *10.000.000 Kg rudy

Úroveň *10.000.000 Barelů ropy

Úroveň *10 diamantů

Z úrovně 11 až 99 budete potřebovat:

zlato se navyšuje

$ se navyšují

40.000.000 Barelů ropy

40.000.000 Kg rudy

Úroveň * 50 kusů diamantů

Úroveň*50 kusů diamantů

Počáteční poškození obrany

Budovy také určují body poškození, které budou přiděleny obranné straně na začátku války, převratu nebo revoluci. Počáteční obranné škody vám umožňují účinněji bránit regiony. Toto poškození je úměrné součtu reálné (i s penalizací elektrárny, pokud nějaká je) úrovně těchto budov:

(Nemocnice + 2 * Vojenská základna + Škola + Mořský přístav (pokud je přístup k moři) + Raketový systém + Elektrárna + Kosmodrom + Letiště (nebo Doplňovací stanice na Měsíci)) 50.000

Další indexy

Další indexy 11 jsou přiděleny do prvních pěti regionů s nejvyšším počtem úrovní budov (všechny s výjimkou Fondu domu a VA) na Zemi a 1 na Měsíci.