Zákony

From Rival Regions Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Laws and the translation is 97% complete.

Other languages:
العربية • ‎azərbaycanca • ‎Čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎Español • ‎français • ‎Հայերեն • ‎Bahasa Indonesia • ‎Italiano • ‎qazaqşa (latın)‎ • ‎Lietuvių • ‎Polski • ‎Português • ‎Português do Brasil • ‎Română • ‎Русский • ‎slovenčina • ‎Shqip • ‎српски / srpski • ‎Türkçe • ‎Українська

Všechna rozhodnutí ve státu, autonomii a oblasti se dělají skrze zákony v parlamentu. V případě diktatury jsou také používány zákony, ale na rozdíl od jiných forem vlády se pro ně nehlasuje.

Laws.png

Seznam zákonů

Změna daňové sazby - stanoví výši daně pro všechny druhy továren. Můžete navrhnout pro konkrétní oblast nebo celý stát. Všechny daně jdou do rozpočtu.


Novostavba- vylepšuje úroveň budovy ve vybrané oblasti.


Prodej zdrojů- navrhnete množství a cenu zdrojů z vašeho státního rozpočtu na státní trh. Vůdci jiných států a guvernéři autonomií je mohou kdykoli koupit.


Vyhlášení války- můžete vyhlásit válku pouze se sousedící oblastí. Vyberete útočnou oblast a poté oblast na kterou chcete zaútočit. Nemůžete zahájit válku v žádném regionu s aktivním převratem nebo revolucí.


Změnit státní název - změní název státu, až 22 symbolů.


Změnit státní znak - změní logo státu.


Nové parlamentní volby - začíná nové parlamentní volby.


Vojenská dohoda- přijmete nebo zrušíte vojenskou dohodu s jiným státem.


Odvolat hlavu státu - začnou nové prezidentské volby.


Konsolidace regionu - tento zákon musí být schválen, pokud chcete svůj region přesunout do jiného státu.


Potvrzení konsolidace regionu - druhá část konsolidace regionu. Tento zákon musí být schválen státem, který chce přijmout region z jiného státu. Časový rozdíl mezi těmito dvěma zákony nesmí být delší než 1 hodina. Region nemůže být přesunut, pokud v něm probíhá nějaká válka.


Deklarace nezávislosti - uděluje plnou nezávislost každému státnímu regionu, s výjimkou hlavního města. Zastaví všechny aktivní převody/revoluce v regionu.


Práce v regionu bez bydliště - určuje, zda jiní hráči mohou v tomto státě pracovat bez povolení pobytu nebo pracovního povolení.


Průzkum zdrojů- doplňuje limit zdrojů, který vyberete společně s cílovou oblastí.


Průzkum zdrojů: stát - provádí průzkum zdrojů pro požadovaný typ suroviny ve všech regionech státu. Obnoví se na maximální částku.


Migrační dohoda- přijmete nebo zrušíte dohoda o migraci s jiným státem. Toto umožňuje cestovat bez povolení.


Tržní daně - stanovuje daně pro tržní transakce, které provádí obyvatelé státu.


Daně továren - určuje část získané rudy/ropy, která půjde do rozpočtu při práci na soukromých továrnách. Nové daně jsou stanoveny na všech typech továren v každé oblasti daného státu. Ministři financí mohou stanovit jednotlivé daně pro každý typ zdrojů v každém regionu zvlášť.


Vyčistit radioaktivní znečištění - čistí jaderné kontaminace regionu.


Zavřít/otevřít hranice - navrhnete otevření nebo zavření hranic v celém státě.


Změnit cestovní poplatek - nastaví cestovní poplatek, který musí být zaplacen státu hráčem, který nemá povolené bydliště a pokaždé, když cestuje do kteréhokoli regionu vašeho stát.


Vytvořte stát - vytvoří stát, založený pouze na jednom regionu.


Přesun hlavního města státu- převede hlavní město do jiného regionu. Tento zákon můžete podat pouze jednou za 5 dní.


Velitelské postavení - přiřadí stav velitele vůdci státu a to mu umožní okamžitě schvalovat válečné zákony.


Velikost parlamentu - mění počet míst parlamentu. Možnosti: 60, 80, 100, 150, 200, 300.


Bydliště - určuje, zda bydliště v tomto státu bude vydáván vůdcem místo volného přístupu k pobytu (ve výchozím nastavení).


Vyhlášení námořní bitvy - útočící a obranný region nesmí přesáhnout vzdálenost 1000 km. a oba musí mít přístup k moře. Nemůžete zahájit válku v žádném regionu s aktivním převratem nebo revolucí.


Vyhlášení vesmírné válkay - začíná vesmírná válka, útočící na měsíční oblast. Útočná oblast musí mít vysokou úroveň budovy kosmodromu.


Vyhlášení diktatury - změní státní formu vlády na diktátorkou a vůdcem státu je diktátorem s neomezenou mocí. Pro schválení tohoto zákona potřebujete 80% hlasů "Pro". Tento zákon může být schválen pouze 31 dnů po založení státu. Také je to první krok k nastolení výkonné monarchie.


Vláda jedné strany - změní státní formu vlády na vládu jedné strany. Pro schválení tohoto zákona je zapotřebí více než 80% hlasů "Pro". Tento zákon může být schválen pouze 31 dnů po založení státu.


Správa autonomií - akceptuje/zruší stav autonomie ve státních oblastech.


Hloubkový průzkum - vyberete typ zdroje a cílovou oblast. V případě schválení se limit zdrojů zvýší a také se zvýší celková mzda pro váš vybraný typ zdroje v soukromých továrnách. Lze podat pouze ve státním parlamentu.


Přenos rozpočtu - odesílá prostředky/peníze ze státního rozpočtu do jiného státu nebo autonomie.


Nastavit guvernéra autonomie - přiřazuje jakéhokoli hráče s úrovní 40 nebo více a bydlištěm v autonomii jako guvernéra.


Připojit k autonomii - připojuje jinou oblast do autonomie, čímž je tato autonomie větší. Region a autonomie musí mít společnou hranici nebo mít vzdálenost menší než 500 km.


Parliamentary term - changes parliamentary term. Default (short) is 5 days, long term is 10 days. Available for states that are older than 31 days.