Války

From Rival Regions Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Wars and the translation is 100% complete.

Other languages:
العربية • ‎azərbaycanca • ‎Български • ‎bosanski • ‎Čeština • ‎Deutsch • ‎Ελληνικά • ‎English • ‎Español • ‎français • ‎Հայերեն • ‎Bahasa Indonesia • ‎Italiano • ‎qazaqşa (latın)‎ • ‎Lietuvių • ‎Nederlands • ‎Polski • ‎Português • ‎Português do Brasil • ‎Română • ‎Русский • ‎slovenčina • ‎Shqip • ‎српски / srpski • ‎Türkçe • ‎Українська

Válka v Rival Regions je konflikt mezi státy nebo nezávislými regiony s cílem získat nezávislost nebo získat region pro útočící stát.

Chcete-li zahájit válku, musíte navrhnout zákon v parlamentu, který by měl být odhlasován v jeho prospěch. Válka začne v okamžiku přijetí zákona. Diktátor nebo prezident se statusem velitele může tyto zákony okamžitě schválit. Existují různé typy válek: pozemní války, revoluce, převraty, námořní války a vesmírné války. Každá z těchto válek trvá 24 hodin.

Chcete-li rychleji získávat úrovně, udělovat mnohem vyšší škody a nešetřit energetické nápoje, měli byste posílat vojáky do válek nebo trénovat a to každou hodinu -

můžete obdržet medaili za válečnou aktivitu! Pokud máte Premium účet, můžete zvolit automatický režim bez energetických nápojů tak, že budete automaticky posílat jednotky každou hodinu a to vám ušetří energii.

Války

Seznam všech aktivních válek najdete na kartě Války. Zde můžete vidět nejbližší válku poblíž vašeho regionu (kde se teď nacházíte) nebo ve vaší poslední válce (pokud jste udělali jakoukoli škodu v jakékoliv aktivní válce). Můžete si také všimnout prioritní války vybrané vůdcem vašeho státu v jeho rozkazech v dolní části obrazovky.

Chcete-li otevřít válečnou stránku, stačí kliknout na body válečného poškození nebo na tlačítko bojovat.

Také můžete vidět v hlavičce jakékoliv válečné stránky její typ, hráče s největším poškozením v této válce, válečný stav (čas konce) a poškození za sekundu, což může ukázat válečnou důležitost. Aktivní válka s nejvyšším poškozením za sekundu se zobrazí v přehledu (po úrovni 60). Vlevo uvidíte útočící region a jeho poškození, vpravo - bránící region. Ikona vavřínového věnce ukazuje, která strana je v současnosti vítězná: strana s nejvyšším poškozením. Ve středu najdete odkaz na komentáře a válečné poškození: rozdíl mezi obranou a útočící stranou. Válku vyhraje strana, která udělila větší poškození.

Ve všech typech válek jsou hráči posuzováni podle škody na každé straně: posláním vojáků na stranu, kterou jste vybrali za utracenou Energii. Vaše udělované škody budou přidány k poškození ostatních hráčů.

Chcete-li se zapojit do války, klikněte na jednu ze dvou stran použitím tlačítka "Přesunout sem". Pak vyberte, které vojáky chcete poslat. Doporučují se bombardéry (pozemní válka), ale jsou drahé.

Chcete-li se zapojit do války, měli byste se nacházet v útočícím nebo obranném regionu nebo v jakémkoli regionu států, které se na něm podílejí nebo v některém státě s vojenskou dohodou. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, budete vyzváni, abyste cestovali do příslušné oblasti. Rada: požádejte o pracovní povolení - to vám umožní cestu.

Wars2.png

Různé typy zbraní mají odlišné náklady energie. Pro různé typy válek, budete potřebovat vhodné zbraně (více informací o zbraních najdete ve skladě). Čím více vojáků chcete poslat, tím více energie budete potřebovat. Jste omezeni vaším stávajícím číslem Energie. Rada: čím vyšší máte vytrvalost, tím více můžete posílat vojáků najednou.

Vaše poškození se sníží, pokud je vzdálenost mezi vaším regionem a oblastí pro které bojujete velká. Podrobnosti naleznete v části vzorce poškození.

Typy válek

Pozemní válka

Pozemské války mohou být spuštěny mezi dvěma sousedními oblastmi. V případě, že útočící strana vyhrává, obránci se stávají součástí útočného státu a zároveň ztratí polovinu svých úrovní budov v daném regionu. Pokud obranná strana zvítězí, nic se nestane.

Diktatura/monarchie/jednostranný systém se stane prezidentskou republikou v případě, že její hlavní město bude ve válce dobyto.

Budovy jako raketové systémy a letiště jsou v tomto typu války velmi důležité. Další informace naleznete v části vzorec poškození.

Regionální pokladna

Pokud útočící stát vyhraje válku, dostane polovinu nákladů ztracených budov do své pokladnice. Množství těchto zdrojů naleznete na stránce regionu (podržte kurzor myši nad počátečním počtem škod).

Revoluce

Revoluce je válka s cílem získat nezávislost. V regionu může začít pouze jednou za 4 dní. Cena revoluce je 75 G pro každého ze tří účastníků, které jsou potřebné pro její zahájení. Můžete začít s revolucí na kartě Války. V případě úspěšné revoluce obdrží všichni 3 účastníci medaile. Chcete-li se účastnit revoluce na nějaké straně, měli byste se nacházet v oblasti revoluce, vojenské dohody zde nefungují, protože revoluce je brána jako vnitřní záležitost státu.

Úspěšná revoluce v jakémkoli regionu také změní formu vlády do parlamentní/prezidentské republiky.

Pokud má region aktivní ochranu, budete moci zahájit revoluci 24 hodin poté, co skončí mírová doba.

Převrat

Převraty mohou být spuštěny v nevyvinutých regionech libovolného státu s cílem získat nezávislost. Na rozdíl od revolucí se nepotřebujete nacházet v oblasti převratu, abyste mohli začít a účastnit se útočné strany.

V případě výhry již region nebude součástí státu, regionální budovy neztratí svou úroveň (na rozdíl od jiných druhů válek), druh vlády se nezmění.

Můžete zahájit převrat na stránce kteréhokoli nevyvinutého regionu

Stejně jako v revolucích potřebujete 3 účastníky, abyste zahájili převrat.

Každý hráč se může účastnit útočící strany pouze v jednom aktivním převratu dokud neskončí, poté se může účastnit jiného převratu.. Takový limit neexistuje pro obránce.

Chcete-li se zúčastnit převratu na Zemi, musíte se nacházet na Zemi. Abyste se mohli zúčastnit převratu na Měsíci, musíte se nacházet na Měsíci. Cesta na měsíc trvá přes 40 minut.

Všichni hráči, kteří udělili dostatečné poškození (více než 5.000.000 poškození) pro útočící stranu dostanou v regionu bydliště, toto platí pouze pokud je převrat úspěšný. V takovém případě mohou změnit svůj pobyt o 5 dní později.

Chcete-li se zúčastnit převratů na obranné straně, měli byste se nacházet v oblasti převratu, Vojenské dohody nefungují.

Stejně jako u jiných typů válek dochází ke snížení škody založené na vzdálenosti mezi vaším regionem a regionem převratu. Pokud se chcete přidat k útočné straně, měli byste se nacházet v regionu nebo blízko něho, a tak poslat vojáky bez jakéhokoliv postihu.

Námořní bitva

Pro zahájení námořní bitby musí mít region přístup k moři. Vzdálenost mezi těmito dvěma regiony by neměla být větší než 1000 km.

Vyhraje strana s největším poškozením.

Námořní přístav je v tomto typu války velmi důležitý. Na měsíci nelze začít námořní války.

Vesmírná válka

Vesmírná válka je jediný způsob, jak stát na Zemi může kolonizovat oblast na Měsíci. Každý hráč se může účastnit jakékoliv vesmírné války bez omezení. Stejně jako v pozemních a vojenských válek, v případě, že útočí strana vyhraje obránce se stane součástí útočného státu a ztratí polovinu úrovní budov.

Hlavní město vašeho státu nemůžete přenést z Měsíce na Zem nebo naopak.

Pokud stát ztratí svůj poslední region na Zemi a vše co zbylo, jsou Měsíční kolonie, tak tento stát bude rozdělen.

Vesmírné války můžete zahájit z 20 nejlepších libovolných regionů na Zemi s nejlepšími vesmírnými stanicemi.

Vojenský výcvik

Kromě válek, kde jsou ohroženy regiony, dochází také k cvičným válkám: v každém regionu se můžete účastnit jakýchkoli válek, stejně jako v reálných válkách.

Automatický režim

Jednotky můžete poslat do válek automaticky: vyberte správný počet, který chcete odeslat a klikněte na Automat a bez energetických nápojů. Pokud kliknete na Automat s energetickými nápoji, tak každých 10 minut ztratíte energii. Kliknete-li na tlačítko Auto bez energetických nápojů, tak pošlete jednotky každou hodinu, aniž byste vůbec používali energetické nápoje.

Automatický režim je k dispozici pouze pro Premium účty. Po zapnutí automatického režimu budete kdykoli moci zastavit.

Pokud je Automat s energetickými nápoji zapnut, tak nemůžete zároveň používat režim Automatické práce. Avšak můžete použít automatický režim práce - Automat bez energetických nápojů.