Parlamenti

From Rival Regions Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Parliament and the translation is 81% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
العربية • ‎azərbaycanca • ‎Čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎Español • ‎français • ‎Հայերեն • ‎Bahasa Indonesia • ‎Italiano • ‎qazaqşa (latın)‎ • ‎Lietuvių • ‎Polski • ‎Português • ‎Português do Brasil • ‎Română • ‎Русский • ‎slovenčina • ‎Shqip • ‎српски / srpski • ‎Türkçe • ‎Українська

Të gjitha ligjet duhet të kalohen nga parlamenti. Këtu ti mund të shikosh lojtarët, të cilit partitë morën vende në rezultatet e zgjedhjet e parlamentit më heret. Ti gjithashtu do të gjesh një listë që duhen të kalohen, listë të partive politike me/pa vende parlamenti dhe ligjet e pranuara/pa pranuara.

Në rast diktature tab Parlamenti do të riemërtohet në Qeverisja.

Madhësia e parlamentit

Ti mund të modifikosh madhësinë e parlamentit duke kaluar një ligj, vlerat në dispozicion: 60, 80, 100, 150, 200 dhe 300 vende. Madhësia fillestare është 100 vende.

Zgjedhjet parlamentare

Zgjedhjet fillojnë çdo 5 ditë dhe zgjasin 24 orë. Parlamenti aktual punon si zakonisht deri në fund të zgjedhjeve. Për të marrur pjesë ti duhet të kesh nivelin 40 dhe të kesh një residencë në rajonin e parlamentit (ose në një nga rajonet e shtetit) për të paktën 24 orë.

Parliament elections

Elections start every 5 (default) or 10 days (term can be changed using a law, after 31 days since the creation of the state has passed) and last for 24 hours. The current parliament works as usual until the end of elections. To take part in elections you should have level 50 and have a residency in parliament region (or in one of the state regions) for at least 24 hours.

Ti mund të votosh për çdo parti politike, e cila ishte e krijuar përpara fillimit të zgjedhjeve. Nëse nuk ka parti në rajon/shtet zgjedhjet do të fillojnë 24 orë pasi partia e parë të jetë krijuar. Nëse asnjë nuk votoj për asnjë parti formuesi i parlamentit vazhdon punën e tij.

Vendet e parlamentit

Partia nuk do të marrë vende në parlament nëse kishte më pak se 1% të votave në zgjedhje. Në fund të zgjedhjeve të gjitha partitë janë caktuar me një përqindje të vendeve te e qindta më e afërt. Përqindjet janë të shfaqura në faqen e Parlamentit nëse ti lundron mausin tënd sipër partisë (poshtë në këndin e djathtë). Pastaj partitë janë caktuar me vendet shtesë, sipas përqindjes që kanë + vendet mbetur.


Për shembull, madhësia e parlamentit është 150. Partia A mori 9% në zgjedhje, partia B mori 90.1% dhe partia C mori 0.9% të votave totale.

Partia C nuk merr ndonjë vënd

Partia A merr 9% nga 150 vende: 13.5, rrumbullakosur në 13 vende (rrumbullakimi gjithmonë poshtë).

Partia B merr 91.1 % të 150 vendeve: 135.15 rrumbullakosur në 135 vende.

148 vende nga 150 janë ndarë. Dy vende qëndrojnë.

Partia e parë që merr 1 vend shtesë do të jetë Partia A, partia B gjithashtu merr 1 vend shtesë.

Të gjitha 150 vendet janë ndarë.


Ndarja e vendeve brenda çdo partia është bërë sipas te rezultati i zgjedhjeve paraprake më para, niveli i lojtarit (në rast numri të barabartë votash në zgjedhjet paraprake) dhe data e hyrjes në parti (në rast nivele të barabartë dhe votash në zgjedhje). Ti nuk mund të votosh dhe nxjerrësh ligje nëse niveli jot është më pak se 40.


Mund të jetë një situatë, kur një parti nuk mund të përdorë kuotën plotësisht nëse ka më pak antarë sesa është caktuar numri i vendeve në parlament.

Zgjedhjet e rajonit të pavarur

Nëse ndonjë rajon merr pavarsi (përmes ligjit ose grusht shteti/revulucion) zgjedhjet e parlamentit do të fillojnë vetëm në 24 orë.

Nxjerrja dhe kalimi i ligjeve

Ligji do të kalojë nëse ka më shumë se 50% të votave Pro në fund të kohës së shikimit. Dy ligje janë përjashtime: ligjet e diktaturës dhe partisë-sunduese: ty do të të duhen më shumë se 80% të votave Pro ti kalosh ato.

Kalimit i ligjeve para afatit

Disa ligje mund të kalohen para afatit, nëse numri i votave Pro është më i madh se gjysma e vendeve të parlamentit. Përjashtimet:

 • Zgjedhje të reja parlamentare
 • Heqje lideri
 • Heqje lideri
 • Konformim konsolidimi rajoni
 • Deklaratë pavarsie
 • Eksplorim Resoursesh
 • Shpallje diktature
 • Parti-sunduese

Lideri me status komandanti mund të pranojë ligje lufte para afatit.

Ministri i ekonomisë

Ministri i ekonomisë mund të pranojë/anullojë para afatit këto ligje:

 • Ndryshimi i normës së tatitmit
 • Ndërtesë e re
 • Shitje resoursesh
 • Ndryshimi i përqindjes së marrjes së naftës/mineraleve
 • Eksplorim resoursesh
 • Taksa marketi
 • Taksat e fitimit të fabrikave
 • Eksplorim i thellë
 • Transferim buxheti

Ministri i jashtëm

Ministri i jashtëm mund të pranojë/anullojë këto projektligje:

 • Marrveshje ushtarake
 • Marveshje migracioni
 • Hapje/mbyllje kufijëve
 • Ndryshimi i kostos së udhëtimit

Diktatura

Në rast diktature ligjet janë kaluar me sekonda pas propozimit. Përjashtime (për diktatorin):

 • Konsolidim rajoni
 • Konfirmim konsolidimi rajoni
 • Deklaratë pavarsie

Këshilltari ekonomik mund të lëshojë ligjet mëposhtë:

 • Ndryshimi i normës së tatimit
 • Ndërtesë e re
 • Shitje resoursesh
 • Ndryshimi i përqindjes së marrjes së naftës/mineravele
 • Eksplorim resoursesh
 • Taksat e marketit
 • Taksat e fitimit të fabrikave
 • Eksplorim i thellë