Revision history of "Government forms/sr"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur | prev) 04:04, 17 January 2020Luka.95 (talk | contribs). . (7,357 bytes) (-40)
 • (cur | prev) 02:46, 17 January 2020Luka.95 (talk | contribs). . (7,397 bytes) (+214). . (Created page with "== Монархија извршне власти == <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/rule_monarchy.png" style="float:left; margin-right: 10px;" />'...")
 • (cur | prev) 02:42, 17 January 2020Luka.95 (talk | contribs). . (7,183 bytes) (+213). . (Created page with "Карактеристике: * Тренутна трансформације са диктатуре, и назад на њу. * Једна странка у парламен...")
 • (cur | prev) 02:40, 17 January 2020Luka.95 (talk | contribs). . (6,970 bytes) (+195). . (Created page with "== Једнопартијски систем == <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/rule_dicparty.png" style="float:left; margin-right: 10px;" />'''Ј...")
 • (cur | prev) 02:37, 17 January 2020Luka.95 (talk | contribs). . (6,775 bytes) (+247). . (Created page with "Карактеристике: * Нема избора. * Сва моћ припада диктатору. * Закони се усвајају тренутно. * Диктат...")
 • (cur | prev) 02:34, 17 January 2020Luka.95 (talk | contribs). . (6,528 bytes) (+400). . (Created page with "== Диктатура == <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/rule_dictator.png" style="float:left; margin-right: 10px;" />'''Диктатура''' –...")
 • (cur | prev) 02:28, 17 January 2020Luka.95 (talk | contribs). . (6,128 bytes) (+411). . (Created page with "Каракреристике: * Избори се одржавају сваких 5 дана. * Моћ се налази у рукама доносиоца Laws/sr|зако...")
 • (cur | prev) 02:22, 17 January 2020Luka.95 (talk | contribs). . (5,717 bytes) (+107). . (Created page with "== Председничка република == <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/rule_president.png" style="float:left; margin-right: 10px;" />'''...")
 • (cur | prev) 02:20, 17 January 2020Luka.95 (talk | contribs). . (5,610 bytes) (+102). . (Created page with "== Парламентарна република == <img src="http://rivalregions.com/static/images/icons/black/rule_parliament.png" style="float:left; margin-right: 10px;" />...")
 • (cur | prev) 07:27, 4 August 2019Srboljub (talk | contribs). . (5,508 bytes) (+383). . (Created page with "Карактеристике: * Сви гласови за тренутне предлоге закона у парламенту биће уклоњени када дикта...")
 • (cur | prev) 07:19, 4 August 2019Srboljub (talk | contribs). . (5,125 bytes) (+93). . (Created page with "Држава ће такође постати председничка република у случају да њен главни град буде заробљен у ра...")
 • (cur | prev) 07:18, 4 August 2019Srboljub (talk | contribs). . (5,032 bytes) (+202). . (Created page with "У овом случају избори се понављају као и обично, једном у 5 дана. За прелазак на овај облик власт...")
 • (cur | prev) 07:14, 4 August 2019Srboljub (talk | contribs). . (4,830 bytes) (+22). . (Created page with "thumb|400px|none|Различите форме владавине на мапи")
 • (cur | prev) 07:12, 4 August 2019Srboljub (talk | contribs). . (4,808 bytes) (+203). . (Created page with "'''Форма владавине''' дефинише карактеристике управљања, начин вршења власти. У свим облицима вла...")
 • (cur | prev) 07:02, 4 August 2019Srboljub (talk | contribs). . (4,605 bytes) (+4,605). . (Created page with "Форме владавине")