Resourset

From Rival Regions Wiki
Revision as of 15:00, 11 May 2021 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
العربية • ‎azərbaycanca • ‎bosanski • ‎Čeština • ‎Deutsch • ‎Ελληνικά • ‎English • ‎Español • ‎français • ‎हिन्दी • ‎Հայերեն • ‎Bahasa Indonesia • ‎Italiano • ‎qazaqşa (latın)‎ • ‎Lietuvių • ‎Polski • ‎Português • ‎Português do Brasil • ‎Română • ‎Русский • ‎slovenčina • ‎Shqip • ‎српски / srpski • ‎Türkçe • ‎Українська

Resourset mund të merren nga lojtarët në fabrika (tab i Punës). Ti mund të gjesh të gjitha resourset e tua në magazinë. Resourset që i përkasin shtetit janë të vendosura në buxhet. Fabrikat private gjithashtu kanë magazinë resoursesh. Përmasat në të cilën numri i resourseve është ndarë mes teje, buxhetit të fabrikës tënde dhe buxhetit të shtetit është rregulluar nga ligjet

Ty të duhen resourse për të krijuar armë dhe gjëra dhe ndërtesa rajonale. Resourset janë të përdorura për të mbajtuar kufijtë e shtetit të mbyllur (nëse ky ligj kalohet) dhe një numër tjetër ligjesh.

llojet e resourseve

Mineralet dhe nafta

Janë të përdorura në një numër të armëve dhe gjërave, mund të merren në fabrika private dhe rajonale.

Uraniumi

Është përdorur për armatime radioaktive, siq janë Rraketat balistike. Gjithashtu është e nevojshme për Tanke Hëne, Stacione hapsinore dhe Antirad, e cila përdoret për të pastruar ndotjen radioaktive në rajone. Uraniumi përdoret për Centrale elektrike dhe porte Hapsinore. mund të merret vetem në fabrika private.

Diamentet

Diamentet janë përdorur për të krijuar Rraketa balistike, Bombardues të rëndë dhe Luftëanije. Gjithashtu janë të përdorura për Aeroporte, Sisteme rraketash, Porte detare, Centrale elektrike dhe porte Hapsinore. Mund të merret vetëm në fabrika private.

Oksigjeni i lëngshëm

Është përdorur për krijimin e Rraketave hapsinore, të cilat ty të duhen për të udhëtuar Në Hënë dhe të kthehesh. Gjithashtu për armë, siq janë Tanket e Hënes dhe Stacione Hapsinore. mund të merret vetëm në fabrika në Tokë. Nuk ka reserva për këtë resours, siq janë për resourset e tjera. Produktiviteti varet te niveli i Centralit elektrik.

Helium-3

Është e nevojshme për Stacione hapsire, e cila është i vetmi lloj arme në Luftra Hapsire. Mund të merret vetëm në fabrika në Hënë. Gjithashtu nuk ka reserva për këtë resours. Produktiviteti varet nga niveli i centralit elektrik.

Goldi

Goldi është shumë i rëndësishëm, siq është e përdorur për krijimin e pijeve Energjike, të cilat ty të duhen nëse ti dëshiron të restaurosh Energjinë më shpejt. Ty gjithashtu të duhet goldi për shumë veprime, si ndryshimi i emrit, ndryshimi i avatari, krijimi dhe rritja e fabrikës tënde private dhe më shumë. Ti gjithashtu mund të përdorësh gold për të krijuar Bazooka. Goldi mund të merret në fabrika private dhe rajonale.

Rezervat e resourseve

Vlerësimi

Reservat maksimale të resourseve ndikojnë në produktivitetin dhe ndryshojnë nga një rajon në tjetër:

Nafta në Antartikë: 389 Palmer
Nafta jo në Antartikë: 390 Tehran
Mineralet në Hënë: 461 Rajoni i Hënës 19
Mineralet në Tokë: 374 Magadan Oblast
Uranium në Hënë: 20 Rajoni i Hënës 6 (dhe 4 rajone më shumë në Hënë)
Uranium në Tokë: 26 Samarkand dhe Bukhara (gjithashtu Tehran dhe Lagos)
Diamante në Hënë: 33 Rajoni i Hënës 4 (dhe 6 rajone më shumë në Hënë)
Diamante në Tokë: 28 Houston (gjithashtu Doha dhe Munich)
Gold në Hënë: 414 Rajoni i Hënës 15
Gold në Tokë: 670 Grasberg

Resources reserves

Rating

Maximum resources reserves influence productivity and differ from one region to another:

Oil in Antarctica: 389 Palmer
Oil not in Antarctica: 390 Tehran
Ore on the Moon: 461 Moon region 19
Ore on Earth: 374 Magadan Oblast
Uranium on the Moon: 20 Moon region 6 (and 4 more regions on the Moon)
Uranium on Earth: 26 Samarkand and Bukhara (also Tehran and Lagos)
Diamonds on the Moon: 33 Moon region 4 (and 6 more regions on the Moon)
Diamonds on Earth: 28 Houston (also Doha and Munich)
Gold on the Moon: 414 Moon region 15
Gold on Earth: 670 Grasberg

Ti mund të navigosh te Harta dhe të zgjedhësh një filtër special për çdo lloj resoursi, duke përdorur një ndryshim në këndin e djathtë sipër:

Filtri i resopurseve


Eksplorimi

Duke pasur punëtor për resourse ul rezervat e rajonit të tij. Kur këto rezerva arrijnë 0 ti nuk mundesh të jesh më produktiv. Për të eksploruar resourse të reja ti duhet të kalosh një lloj ligji special. Ti mund të shikosh rezervat e resourseve dhe numrin maksimal në faqen e rajonit.

Eksplorim i thellë

Ti gjithashtu mund të rrisësh rezervat maksimale të resourseve duke kaluar ligjin për Eksplorim të thellë. Pas këtij ligji rezervat maksimale të resourseve të rajonit (për një lloj specifik) do të rritet 7 ditët e ardhshme. Ti mund të rrisësh rezervat maksimale të resoureve deri në 95% e vlerës maksimale në vendoshjen tënde (Hënë ose Tokë).

Ti mund të shikosh se këtu kishte një ligj për eksplorim të thellë në këtë rajon për diamante